НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Зам.-министър Живков ще открие общоградски празник по повод Световния ден на водата в Пловдив

21.03.2019 г.
Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще открие общоградски празник по повод Световния ден на водата – 22 март, в Пловдив. Събитието ще се състои на 22 март, петък, от 11.00 часа, на пл. „Ст. Стамболов“ 1 (Голяма община Пловдив). Организаторите на събитието са Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), „Напоителни системи“ ЕАД - клон Пловдив, ВиК-Пловдив, Община Пловдив, РИОСВ и РД ПБЗН.
 
повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ отбелязва Световния ден на водата с Ден на отворените врати

20.03.2019 г.
Днес от 10:00 часа Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще проведе Ден на отворените врати. Всички граждани и заинтересовани лица, които проявяват интерес към дейността на дирекцията, могат да посетят централния офис на адрес: Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35
повече»

С интерактивен урок и наблюдение на птици по река Марица ученици от с. Граф Игнатиево отбелязаха Световния ден на водата

15.03.2019 г.
Ученици от ОУ „Граф Н. Игнатиев“ в с. Граф Игнатиево, община Марица отбеляза предстоящия Световен ден на водата – 22 март, с интерактивен урок в Информационния център на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив.
повече»

В Басейновата дирекция в Пловдив са постъпили 82 заявления за достъп до обществена информация

11.03.2019 г.
В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) през 2018 година са постъпили 82 заявления за достъп до обществена информация (ЗДОИ), като 15% от тях са подадени от граждани, 4% – от журналисти, 5% – от неправителствени организации и 76%  от фирми и др. Броят на заявленията, постъпващи по електронната поща, е 30%.
повече»

Събраните такси от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ от началото на годината са 9 млн. лв.

25.02.2019 г.
През януари Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е издала 18 наказателни постановления за нарушаване на Закона за водите (ЗВ) в размер 16 150 лв.
Събраните такси са над 9 милиона лева. През януари са издадени 9 акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност  377 286 лв.
повече»

Басейнова дирекция Източнобеломорски район извърши проверка на река Тунджа при село Розово

05.02.2019 г.
При направения оглед  e установено, че са извършени дейности в речното легло, чрез изземване на наносни отложени, дървесна и храстова растителност в участъци преди и след пътния мост, свързващ с.Розово със с.Овощник.
повече»

2 февруари 2019 година - Световен ден на влажните зони

01.02.2019 г.
"Влажни зони и климатични промени"
 
Студенти от Пловдивския университет по специалност „екология“  и експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Българското дружество за защита на птиците отбелязаха Световният ден на влажните зони с открит урок на река Марица и гребния канал на Пловдив.  
Темата тази година е „Влажни зони и климатични промени“ и подчертава важната роля на влажните зони, като решение срещу измененията на климата.
повече»

Крайният срок за подаване на декларации по чл.194б на Закона за водите изтича на 31 януари

28.01.2019 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БДИБР/ напомня на титулярите на разрешителни, че съгласно изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., срокът за подаване на декларации е 31 януари.
повече»

Събраните такси от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ по Закона за водите са 13 776 861 лв.

22.01.2019 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) през 2018 г. извърши 3531 проверки, от тях 2444 са по издадени разрешителни за водовземане или ползване на повърхностни и подземни води.
В резултат на проверките са дадени 480 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на Закона за водите. Съставени са 206 акта за установяване на административни нарушения, като  са издадени 303 наказателни постановления на стойност 170 450 лв. 
повече»

ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за актуализацията на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в "Източнобеломорски район" и предвидените обществени обсъждания

21.12.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ съобщава, че съгласно чл. 168б-в и чл. 146o-с от Закона за водите, на интернет страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (www.earbd.bg) и МОСВ (www.moew.government.bg) за консултации с обществеността са публикувани ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за 
повече»

!!! Важна информация за титулярите на разрешителни

15.12.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БДИБР/ информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.
Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната.
Отпада задължението на директорът на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.
повече»

Експерти от Басейнова дирекция ИБР, община Пловдив и ученици от СУ “Св. Климент Охрдски“-Пловдив отбелязаха„Европейската седмица за намаляване на отпадъците“- 2018

27.11.2018 г.
С открит урок ученици от училище СУ “Св. Климент Охрдски“-Пловдив; експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /ИБР/ и Дирекция Екология на община Пловдив отбелязаха „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“.
Темата тази година е „Предотвратяване на опасни отпадъци: Време за Детокс!“. В открития урок се включиха ученици от 9а клас на училището.
повече»