НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Басейнова дирекция Източнобеломорски район извърши проверка на река Тунджа при село Розово

05.02.2019 г.
При направения оглед  e установено, че са извършени дейности в речното легло, чрез изземване на наносни отложени, дървесна и храстова растителност в участъци преди и след пътния мост, свързващ с.Розово със с.Овощник.
повече»

2 февруари 2019 година - Световен ден на влажните зони

01.02.2019 г.
"Влажни зони и климатични промени"
 
Студенти от Пловдивския университет по специалност „екология“  и експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Българското дружество за защита на птиците отбелязаха Световният ден на влажните зони с открит урок на река Марица и гребния канал на Пловдив.  
Темата тази година е „Влажни зони и климатични промени“ и подчертава важната роля на влажните зони, като решение срещу измененията на климата.
повече»

Крайният срок за подаване на декларации по чл.194б на Закона за водите изтича на 31 януари

28.01.2019 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БДИБР/ напомня на титулярите на разрешителни, че съгласно изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., срокът за подаване на декларации е 31 януари.
повече»

Събраните такси от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ по Закона за водите са 13 776 861 лв.

22.01.2019 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) през 2018 г. извърши 3531 проверки, от тях 2444 са по издадени разрешителни за водовземане или ползване на повърхностни и подземни води.
В резултат на проверките са дадени 480 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на Закона за водите. Съставени са 206 акта за установяване на административни нарушения, като  са издадени 303 наказателни постановления на стойност 170 450 лв. 
повече»

ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за актуализацията на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в "Източнобеломорски район" и предвидените обществени обсъждания

21.12.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ съобщава, че съгласно чл. 168б-в и чл. 146o-с от Закона за водите, на интернет страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (www.earbd.bg) и МОСВ (www.moew.government.bg) за консултации с обществеността са публикувани ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за 
повече»

!!! Важна информация за титулярите на разрешителни

15.12.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БДИБР/ информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.
Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната.
Отпада задължението на директорът на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.
повече»

Експерти от Басейнова дирекция ИБР, община Пловдив и ученици от СУ “Св. Климент Охрдски“-Пловдив отбелязаха„Европейската седмица за намаляване на отпадъците“- 2018

27.11.2018 г.
С открит урок ученици от училище СУ “Св. Климент Охрдски“-Пловдив; експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /ИБР/ и Дирекция Екология на община Пловдив отбелязаха „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“.
Темата тази година е „Предотвратяване на опасни отпадъци: Време за Детокс!“. В открития урок се включиха ученици от 9а клас на училището.
повече»

265 проверки извършиха експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ през месец октомври

16.11.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) е извършила  265 проверки през октомври , 161 са за спазване на условията в издадените разрешителни, в резултат на което са направени 76 предписания. Най – много са за неплатени такси.
повече»

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ще проведе второто редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.

07.11.2018 г.
На 9 ноември от 11 часа в конферентната зала на хотел „Алианс“-Пловдив ще се проведе Второ редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.
На заседанието ще бъдат представени и разгледани проблеми, свързани с наводненията – създаване на капацитет за адекватна реакция на публичните институции и населението, както и мерките към Плана за управление на речните басейни, финансирани през 2018 година.
повече»

Няма отклонения от нормите на водите в р. Марица при Пловдив

19.10.2018 г. 
Ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и експерти проведоха полеви изследвания по четири показателя на водите на река Марица при Пловдив. Измерените стойности  за активна реакция – рН 7,9 и разтворен кислород 13,19 mg/l показват, че няма отклонение от определените норми.
повече»

Експерти и ученици ще изследват водите на р. Марица, с което ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата

18.10.2018 г.
Експерти на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив и ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата, като изследват водите на р.Марица при Пловдив.
Мътност, киселинност (pH),  температура и разтворен кислород са индикаторите за качество на водите,  които ще бъдат проследени на място. 
повече»

Зам.-министър Живков награди победители в конкурс за най-добра пречиствателна станция

28.09.2018 г.
Наградата на ВиК Сливен връчи инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция Пловдив

 


Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков участва в награждаването на конкурса за „Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води в България“. Организатор на конкурса е Българската асоциация по водите (БАВ), а церемонията се проведе днес в Пловдив в рамките на Международния технически панаир.
повече»

Басейнова дирекция проведе среща на заинтересованите страни от долното течение на река Арда имащи отношение към управлението на риска от наводнение

16.09.2018 г.
Със среща на заинтересованите страни от долното течение на река Арда имащи отношение към управлението на риска от наводнение, приключи информационната кампания на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за действия и координация между институциите и населението при наводнения.
повече»