НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

265 проверки извършиха експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ през месец октомври

16.11.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) е извършила  265 проверки през октомври , 161 са за спазване на условията в издадените разрешителни, в резултат на което са направени 76 предписания. Най – много са за неплатени такси.
повече»

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ще проведе второто редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.

07.11.2018 г.
На 9 ноември от 11 часа в конферентната зала на хотел „Алианс“-Пловдив ще се проведе Второ редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.
На заседанието ще бъдат представени и разгледани проблеми, свързани с наводненията – създаване на капацитет за адекватна реакция на публичните институции и населението, както и мерките към Плана за управление на речните басейни, финансирани през 2018 година.
повече»

Няма отклонения от нормите на водите в р. Марица при Пловдив

19.10.2018 г. 
Ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и експерти проведоха полеви изследвания по четири показателя на водите на река Марица при Пловдив. Измерените стойности  за активна реакция – рН 7,9 и разтворен кислород 13,19 mg/l показват, че няма отклонение от определените норми.
повече»

Експерти и ученици ще изследват водите на р. Марица, с което ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата

18.10.2018 г.
Експерти на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив и ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата, като изследват водите на р.Марица при Пловдив.
Мътност, киселинност (pH),  температура и разтворен кислород са индикаторите за качество на водите,  които ще бъдат проследени на място. 
повече»

Зам.-министър Живков награди победители в конкурс за най-добра пречиствателна станция

28.09.2018 г.
Наградата на ВиК Сливен връчи инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция Пловдив

 


Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков участва в награждаването на конкурса за „Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води в България“. Организатор на конкурса е Българската асоциация по водите (БАВ), а церемонията се проведе днес в Пловдив в рамките на Международния технически панаир.
повече»

Басейнова дирекция проведе среща на заинтересованите страни от долното течение на река Арда имащи отношение към управлението на риска от наводнение

16.09.2018 г.
Със среща на заинтересованите страни от долното течение на река Арда имащи отношение към управлението на риска от наводнение, приключи информационната кампания на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за действия и координация между институциите и населението при наводнения.
повече»

Служителите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ взеха участие в кампанията „Да изчистим България заедно“

15.09.2018 г.
Тази година експертите почистиха местността “Еленена Чешма“, която е част от най-големия биосферен резерват в Родопите “Червенат а стена“ с  площ от 3029 хектара.
повече»

На 11 септември в град Смолян БД ИБР ще проведе работна среща за превенция и действия при наводнения

10.09.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще проведе среща със заинтересованите страни и обществеността от горното течение на река Арда в рамките на провежданите от администрацията обучително-информационни кампании....
повече»

БДИБР организира работни срещи за обучение и информиране на заинтересованите страни по проблемите, свързани с наводненията

27.08.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира провеждане на обучително-информационни кампании, с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции.
повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ проведе среща в Павел баня

17.08.2018 г.
На среща в Павел баня, в която участваха общински съветници и водоползватели  бяха обсъдени въпроси за рационалното използване на минералните води от находището в  града. Експертите запознаха присъстващите с предприетите действия от страна на БД „ИБР“ за възлагане на извършване на хидрогеоложко проучване и техническо обследване на сондажите на находището. 
повече»

Експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извършиха 333 проверки през юли

13.08.2018 г.
Експертите на  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) през юли извършиха 333 проверки, 75% от тях са за изпълнение на условията в издадените разрешителни.  Подадените сигнали и жалби са 21, шест от тях са получени на „зеления“ телефон.  Всичките са проверени, като при две не са констатирани нарушения по ЗВ.
повече»

Зам.-министър Николова връчи сертификати на участниците в Екоучилище „Западни Родопи“

02.08.2018 г.
Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова връчи сертификатите на участниците в VII-ото Екоучилище „Западни Родопи“ на Младежкия воден парламент. С това беше официално закрито екоучилището, което тази година се проведе в Девин.
повече»