НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ

Във водните проби от р. Марица не са открити биогени

15.06.2018 г.
Не са констатирани превишения на показателите за биогени (азотни и фосфорни съединения). Това показват част от анализираните резултати на водните проби, взети след сигнала за замътване на р. Марица при Пловдив на 11 юни. Наблюдават се по-високи стойности на неразтворени вещества. Очакват се резултатите за метали. Лабораторните анализи потвърждават съмненията на експертите от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), че повишената мътност на р. Луда Яна, а оттам и на Марица, се дължи на интензивни валежите през почивните дни във водосбора на р. Луда Яна.
повече»

Три екипа установяват причината за замътването на р. Марица при Пловдив

12.06.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се сезира по сигнал от медиите за замътване на р. Марица в района на Пловдив.  Експерти от басейновата дирекция съвместно с Регионалните лаборатории към ИАОС в Пловдив и Пазарджик и Регионалната инспекция по околна среда и води – Пазарджик обследваха различни участъци на река Марица.
повече»

БДИБР и РЛ-Пловдив отбелязаха Световния ден на околната среда с ден на отворените врати

05.06.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС – Пловдив посрещаха ученици през целия ден по случай Световния ден на околната среда. Деветокласници от Националната търговска гимназия и петокласници и шестокласници от екоклуба при СУ „Цар Симеон Велики“ с ентусиазъм се отзоваха на поканата на екоинституциите.
повече»

ДА ПОБЕДИМ ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСТМАСИ

04.06.2018 г.
“Да победим замърсяването с пластмаси” е темата на Световния ден на околната среда през 2018 г. Това е призив за действие към всички нас, заедно да се справим с едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Избрана от тазгодишния домакин на събитието, Индия, темата приканва всички ни да се замислим как можем да променим ежедневието си, за да намалим вредите от замърсяването с пластмаси върху околната среда, дивата природа и нашето собствено здраве.
повече»

РИОСВ провери сигнал за мъртва риба в река Марица

04.06.2018 г.
Експерти от РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха вчера подаден сигнал на тел. 112. Сигналът за мъртва риба в река Марица, при моста между селата Синитово и Мирянци, е подаден в обедните часове от жител на с. Синитово.
  повече»

Приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”

31.05.2018 г.
През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори.
повече»

БДИБР провери два сигнала за замърсяване на реки

23.05.2018 г.
БДИБР провери два сигнала за замърсяване на реки. Първият е за замърсяване от розоварна на р. Рахманлийска в района на с. Зелениково. За това алармираха граждани на телефон 112, които твърдят, че ситуацията се повтаря всяка година в периода на розобера. Вторият сигнал е за мъртва риба в р. Банска при с. Клокотница, общ. Хасково, подаден от кмета на селото.
 
повече»

БДИБР отбеляза Световния ден на биоразнообразието и Европейския ден на "Натура 2000" с ученици от Младежкия воден парламент

22.05.2018 г.
Ученици от Младежкия воден парламент участваха в беседа за зоните към "НАТУРА 2000" и биологичното разнообразие в Пловдивска област. Тя беше организирана от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ. Децата се снимаха на брега на река Марица, изобразявайки с ръце символа на Европейския ден на "НАТУРА 2000" – пеперуда.
 
повече»

Експерти проверяват сигнал за мъртва риба в Стара река

18.05.2018 г.
Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик провериха вчера сигнал за мъртва риба в Стара река, в центъра на с. Исперихово. За това алармира кметът на селото в сигнал до РИОСВ – Пазарджик. повече»

Ученици от Българския младежки воден парламент опознаха водните ресурси и биоразнообразието на град Лил

16.05.2018 г.
 
Представители на Българския младежки воден парламент бяха във френския град Лил. Там от 22 до 27 април се проведе обмен между младежки водните парламенти на България и Франция. Това сътрудничество е по силата на споразумение за сътрудничество в областта на екологичното образование и възпитание между Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и френската Агенция по водите „Артоа-Пикарди”.
повече»

Установен е замърсителят на река Марица в района на Пазарджик

15.05.2018 г.
Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води в река Елшишка от свинекомплекс в с. Априлци е причинило замърсяване и промяна в цвета на водите на реките Елшишка, Тополница и Марица вчера. Това установи проверката на експерти на РИОСВ-Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС след сигнал в късния следобед на 14 май от тел. 112, че река Марица, в района на Акумулаторния завод в Пазарджик е с черно-кафяво оцветяване. повече»

БДИБР–Пловдив и РИОСВ–Стара Загора провериха сигнал за замърсяване на р. Еледжик

14.05.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) провери постъпил в РИОСВ – Стара Загора сигнал за замърсяване на водите на р. Еледжик, в границите на с. Априлово, общ. Гълъбово.
Установено е, че замърсена вода изтича в р. Еледжик от изпускателя на микроязовир над с. Априлово. Касае се за изпускане на наслоени утайки в долните слоеве на водоема.
повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провери сигнал за измряла риба в района на яз. „Цанков камък“

11.05.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) провери сигнал за измряла риба в района на яз. „Цанков камък“. За това алармира председателят на „Ловно-рибарско дружество“ – Девин в сигнал до басейновата дирекция.
повече»

Няма мъртва риба в отводнителен канал в Царимир

30.04.2018 г.
Експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на отводнителен канал в с. Царимир по сигнал за замърсяване. В него се твърди, че има и мъртва риба.


  повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще проверява за незаконен добив на инертни материали от реките

27.04.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) започва извънредни проверки за установяване на незаконен добив на инертни материали от речните корита. Проверките ще са по всички реки на територията на района за басейново управление.
 
повече»