НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Служителите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ взеха участие в кампанията „Да изчистим България заедно“

15.09.2018 г.
Тази година експертите почистиха местността “Еленена Чешма“, която е част от най-големия биосферен резерват в Родопите “Червенат а стена“ с  площ от 3029 хектара.
повече»

На 11 септември в град Смолян БД ИБР ще проведе работна среща за превенция и действия при наводнения

10.09.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще проведе среща със заинтересованите страни и обществеността от горното течение на река Арда в рамките на провежданите от администрацията обучително-информационни кампании....
повече»

БДИБР организира работни срещи за обучение и информиране на заинтересованите страни по проблемите, свързани с наводненията

27.08.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира провеждане на обучително-информационни кампании, с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции.
повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ проведе среща в Павел баня

17.08.2018 г.
На среща в Павел баня, в която участваха общински съветници и водоползватели  бяха обсъдени въпроси за рационалното използване на минералните води от находището в  града. Експертите запознаха присъстващите с предприетите действия от страна на БД „ИБР“ за възлагане на извършване на хидрогеоложко проучване и техническо обследване на сондажите на находището. 
повече»

Експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извършиха 333 проверки през юли

13.08.2018 г.
Експертите на  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) през юли извършиха 333 проверки, 75% от тях са за изпълнение на условията в издадените разрешителни.  Подадените сигнали и жалби са 21, шест от тях са получени на „зеления“ телефон.  Всичките са проверени, като при две не са констатирани нарушения по ЗВ.
повече»

Зам.-министър Николова връчи сертификати на участниците в Екоучилище „Западни Родопи“

02.08.2018 г.
Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова връчи сертификатите на участниците в VII-ото Екоучилище „Западни Родопи“ на Младежкия воден парламент. С това беше официално закрито екоучилището, което тази година се проведе в Девин.
повече»

Екоучилището на Младежкия воден парламент започна работа

30.07.2018 г.
„Радвам се да видя толкова млади хора, приятели на природата, заяви директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж. Цветелина Кънева при откриването на седмото Екоучилище на Младежкия воден парламент. 
повече»

Започва работа екоучилището на Младежкия воден парламент

30.07.2018 г.
Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж.Цветелина Кънева ще открие в Пловдив VII-ото Екоучилище „Западни Родопи“ на Младежкия воден парламент. Eкоучилището ще се проведе в района на Западните Родопи – Девин, с участието на младежки екипи от 10 населени места у нас, делегация на френския Младежки воден парламент и на руския екологичен център „Дронт”, които ще представят инициативата  „Да помогнем на реката”.
повече»

Извършва се съвместна проверка по сигнал за за мъртва риба в района на Бачково

28.07.2018 г.
Сигнал за мъртва риба в района на Бачково проверяват експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Пловдив,и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.
повече»

„Студен кладенец“ е с подобрено екологично състояние в три последователни години

25.07.2018 г.

 
Резултатите от изследванията на водите на яз. „Студен кладенец“, извършени през 2017 г., показват добро състояние по елемента фитопланктон (свободно плаващи във водата микроводорасли). Това е най-чувствителният биологичен елемент за замърсяване с азотни и фосфорни показатели (биогени). Физикохимичният мониторинг на водите на язовира установи, че изследваните показатели при стената на язовира отговарят на приетите в България норми за планински езера.
повече»

Инж. Цветелина Кънева се срещна с областния управител на Кърджали

19.07.2018 г.
Срещите на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж. Цветелина Кънева  с областните управители на територията на дирекцията ще продължат и през август.
Първата среща беше с областния управител на Кърджали Никола Чанев. На нея бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на мерките, предвидени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения.
повече»

Екип на МОСВ проверява залетите участъци в района на пътен възел „Мухово“

08.07.2018 г.
Eкспертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив проверяват на място преливащия микроязовир при км 37 на автомагистрала "Тракия", както и участъци от р. Мътивир в района на пътен възел „Мухово“.
повече»