НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за актуализацията на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в "Източнобеломорски район" и предвидените обществени обсъждания

21.12.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ съобщава, че съгласно чл. 168б-в и чл. 146o-с от Закона за водите, на интернет страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (www.earbd.bg) и МОСВ (www.moew.government.bg) за консултации с обществеността са публикувани ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за 
повече»

!!! Важна информация за титулярите на разрешителни

15.12.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БДИБР/ информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.
Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната.
Отпада задължението на директорът на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.
повече»

Експерти от Басейнова дирекция ИБР, община Пловдив и ученици от СУ “Св. Климент Охрдски“-Пловдив отбелязаха„Европейската седмица за намаляване на отпадъците“- 2018

27.11.2018 г.
С открит урок ученици от училище СУ “Св. Климент Охрдски“-Пловдив; експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /ИБР/ и Дирекция Екология на община Пловдив отбелязаха „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“.
Темата тази година е „Предотвратяване на опасни отпадъци: Време за Детокс!“. В открития урок се включиха ученици от 9а клас на училището.
повече»

265 проверки извършиха експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ през месец октомври

16.11.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) е извършила  265 проверки през октомври , 161 са за спазване на условията в издадените разрешителни, в резултат на което са направени 76 предписания. Най – много са за неплатени такси.
повече»

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ще проведе второто редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.

07.11.2018 г.
На 9 ноември от 11 часа в конферентната зала на хотел „Алианс“-Пловдив ще се проведе Второ редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.
На заседанието ще бъдат представени и разгледани проблеми, свързани с наводненията – създаване на капацитет за адекватна реакция на публичните институции и населението, както и мерките към Плана за управление на речните басейни, финансирани през 2018 година.
повече»

Няма отклонения от нормите на водите в р. Марица при Пловдив

19.10.2018 г. 
Ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и експерти проведоха полеви изследвания по четири показателя на водите на река Марица при Пловдив. Измерените стойности  за активна реакция – рН 7,9 и разтворен кислород 13,19 mg/l показват, че няма отклонение от определените норми.
повече»

Експерти и ученици ще изследват водите на р. Марица, с което ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата

18.10.2018 г.
Експерти на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив и ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата, като изследват водите на р.Марица при Пловдив.
Мътност, киселинност (pH),  температура и разтворен кислород са индикаторите за качество на водите,  които ще бъдат проследени на място. 
повече»

Зам.-министър Живков награди победители в конкурс за най-добра пречиствателна станция

28.09.2018 г.
Наградата на ВиК Сливен връчи инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция Пловдив

 


Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков участва в награждаването на конкурса за „Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни води в България“. Организатор на конкурса е Българската асоциация по водите (БАВ), а церемонията се проведе днес в Пловдив в рамките на Международния технически панаир.
повече»

Басейнова дирекция проведе среща на заинтересованите страни от долното течение на река Арда имащи отношение към управлението на риска от наводнение

16.09.2018 г.
Със среща на заинтересованите страни от долното течение на река Арда имащи отношение към управлението на риска от наводнение, приключи информационната кампания на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за действия и координация между институциите и населението при наводнения.
повече»

Служителите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ взеха участие в кампанията „Да изчистим България заедно“

15.09.2018 г.
Тази година експертите почистиха местността “Еленена Чешма“, която е част от най-големия биосферен резерват в Родопите “Червенат а стена“ с  площ от 3029 хектара.
повече»

На 11 септември в град Смолян БД ИБР ще проведе работна среща за превенция и действия при наводнения

10.09.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще проведе среща със заинтересованите страни и обществеността от горното течение на река Арда в рамките на провежданите от администрацията обучително-информационни кампании....
повече»

БДИБР организира работни срещи за обучение и информиране на заинтересованите страни по проблемите, свързани с наводненията

27.08.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира провеждане на обучително-информационни кампании, с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции.
повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ проведе среща в Павел баня

17.08.2018 г.
На среща в Павел баня, в която участваха общински съветници и водоползватели  бяха обсъдени въпроси за рационалното използване на минералните води от находището в  града. Експертите запознаха присъстващите с предприетите действия от страна на БД „ИБР“ за възлагане на извършване на хидрогеоложко проучване и техническо обследване на сондажите на находището. 
повече»