НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ

БДИБР–Пловдив и РИОСВ–Стара Загора провериха сигнал за замърсяване на р. Еледжик

14.05.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) провери постъпил в РИОСВ – Стара Загора сигнал за замърсяване на водите на р. Еледжик, в границите на с. Априлово, общ. Гълъбово.
Установено е, че замърсена вода изтича в р. Еледжик от изпускателя на микроязовир над с. Априлово. Касае се за изпускане на наслоени утайки в долните слоеве на водоема.
повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ провери сигнал за измряла риба в района на яз. „Цанков камък“

11.05.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) провери сигнал за измряла риба в района на яз. „Цанков камък“. За това алармира председателят на „Ловно-рибарско дружество“ – Девин в сигнал до басейновата дирекция.
повече»

Няма мъртва риба в отводнителен канал в Царимир

30.04.2018 г.
Експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на отводнителен канал в с. Царимир по сигнал за замърсяване. В него се твърди, че има и мъртва риба.


  повече»

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще проверява за незаконен добив на инертни материали от реките

27.04.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) започва извънредни проверки за установяване на незаконен добив на инертни материали от речните корита. Проверките ще са по всички реки на територията на района за басейново управление.
 
повече»

Готови са резултатите от мониторинга на повърхностни води в района на вододайната зона на гр. Стрелча

26.04.2018 г.
Готови са резултатите на повърхностните води, взети за анализ на 11.03.2018 г. от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната инспекция по околна среда в Пазарджик и Регионална лаборатория към ИАОС – Пазарджик. Пробовземането и съвместната проверка бяха извършени след получен на „зеления“  телефон на БДИБР сигнал за замърсяване на река Меде дере в близост до питейното водохващане за водоснабдяване на гр. Стрелча.
  повече»

Инж. Цветелина Кънева е новият директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

23.04.2018 г.

Инж. Цветелина Кънева е новият директор на БДИБР. Тя беше официално представена пред своите служители от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, която използва случая, за да очертае дългосрочните задачи и оперативните проблеми, по които е необходимо да се фокусират усилията на администрацията от екоинституцията.
 
повече»

Честит празник! Днес е Световният ден на Земята!

22.04.2018 г.
Тема на кампанията за честване на Световния ден на Земята за 2018 година е "Свят без замърсяване с пластмаси". Тя е фокусирана върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.
 
повече»

БДИБР, РИОСВ и РЛ-Пловдив провериха сигнал за замърсяване на р. Мечка

21.04.2018 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), РИОСВ – Пловдив и Регионална лаборатория-Пловдив към ИАОС извършиха проверка на 21 април за замърсяване на р. Мечка при с. Поройна, общ. Първомай по сигнал, подаден от кмета на селото.
  повече»

БДИБР провери сигнал за мъртва риба в микроязовир Капитан Димитриево

21.04.2018 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) съвместно с  еколога на община Пещера и представители на РИОСВ – Пазарджик и Регионална лаборатория Пазарджик към ИАОС извършиха оглед на 20 април на яз. Капитан Димитриево, с. Капитан Димитриево, община Пещера и района около него.   повече»

БДИБР провери сигнал за замърсяване на река Давидковска

21.04.2018 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) съвместно с  РИОСВ – Смолян и Регионална лаборатория Смолян към ИАОС провериха на 20 април сигнал за замърсяване на река Давидковска, с. Давидково, община Баните.
  повече»

БДИБР се включи в тържествено честване на Деня на земята в Аграрен университет - Пловдив

20.04.2018 г.
Експерт на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ взе участие в тържественото честване на Световния ден на земята – 22 март, организиран от Аграрния университет в Пловдив.
 
повече»

БДИБР отбеляза Деня на земята с ученици от Младежкия воден парламент

20.04.2018 г.
 
Ентусиазирани петокласници, членове на Младежкия воден парламент, отбелязаха днес Световния ден на земята в Цар-Симеоновата градина в Пловдив. Мероприятието се организира от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и затвърждава традицията на институцията за ежегодно отбелязване на екологичния празник.

 
повече»

БД „Източнобеломорски район“ определи мерки за спиране на замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол

16.04.2018 г.
БДИБР предписа мерки, които трябва да спрат замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол. Те са в резултат от съвместна проверка на повърхностните и подземните води в района на депото и лабораторен анализ на взетите водни проби.
  повече»

БДИБР стана част от интердисциплинарен открит урок на тема „Магията на водата“

28.03.2018 г.
„Магията на водата“ – това беше темата, по която на 27 март петокласниците от иновативната паралелка в СУ „Св. Патриарх Евтимий“ изнесоха открит урок по случай Световния ден на водата. Събитието се проведе в зала „Компас“ в Ректората на Пловдивския университет.
 
повече»

Повече от 500 деца отпразнуваха Световния ден на водата в Пловдив

22.03.2018 г.
Над  500 деца от 16 пловдивски училища отпразнуваха по традиция Световния ден на водата – 22 март. Организатори на хепънинга бяха Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, община Пловдив, „ВиК“ ЕООД и РИОСВ – Пловдив. Техни представители поздравиха младите природолюбители, събрани в спортната зала на СУ „Св. Патриарх Евтимий“.
 
повече»