НОВИНИ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

НОВИНИ

Екоучилището на Младежкия воден парламент започна работа

30.07.2018 г.
„Радвам се да видя толкова млади хора, приятели на природата, заяви директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж. Цветелина Кънева при откриването на седмото Екоучилище на Младежкия воден парламент. 
повече»

Започва работа екоучилището на Младежкия воден парламент

30.07.2018 г.
Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж.Цветелина Кънева ще открие в Пловдив VII-ото Екоучилище „Западни Родопи“ на Младежкия воден парламент. Eкоучилището ще се проведе в района на Западните Родопи – Девин, с участието на младежки екипи от 10 населени места у нас, делегация на френския Младежки воден парламент и на руския екологичен център „Дронт”, които ще представят инициативата  „Да помогнем на реката”.
повече»

Извършва се съвместна проверка по сигнал за за мъртва риба в района на Бачково

28.07.2018 г.
Сигнал за мъртва риба в района на Бачково проверяват експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РИОСВ – Пловдив,и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.
повече»

„Студен кладенец“ е с подобрено екологично състояние в три последователни години

25.07.2018 г.

 
Резултатите от изследванията на водите на яз. „Студен кладенец“, извършени през 2017 г., показват добро състояние по елемента фитопланктон (свободно плаващи във водата микроводорасли). Това е най-чувствителният биологичен елемент за замърсяване с азотни и фосфорни показатели (биогени). Физикохимичният мониторинг на водите на язовира установи, че изследваните показатели при стената на язовира отговарят на приетите в България норми за планински езера.
повече»

Инж. Цветелина Кънева се срещна с областния управител на Кърджали

19.07.2018 г.
Срещите на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж. Цветелина Кънева  с областните управители на територията на дирекцията ще продължат и през август.
Първата среща беше с областния управител на Кърджали Никола Чанев. На нея бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на мерките, предвидени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения.
повече»

Екип на МОСВ проверява залетите участъци в района на пътен възел „Мухово“

08.07.2018 г.
Eкспертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив проверяват на място преливащия микроязовир при км 37 на автомагистрала "Тракия", както и участъци от р. Мътивир в района на пътен възел „Мухово“.
повече»

Басейновата дирекция в Пловдив се самосезира по сигнал на медиите за замърсяване на река Тунджа в Ямбол

06.07.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив се самосезира по сигнал в медиите за наличие на изтичане на отпадъчни води с белезникав цвят и пяна в река Тунджа. Изтичането е от промишления колектор на ВиК дружеството край квартал „Златен рог“ в Ямбол.
повече»

Директорът на БД Пловдив инж. Цветелина Кънева се срещна с кмета на община Садово Димитър Здравков

02.07.2018 г.
Срещата е организирана по инициатива на инж. Цветелина Кънева и е за координация между двете институции във връзка с изпълнението на мерките предвидени в Планът за управление на риска от наводнения на „Източнобеломорски район“.
повече»

Басейнова дирекция ИБР съдейства на институциите за осигуряване на проводимостта на реките

01.07.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) съдейства на областните и общински администрации и други компетентни институции при предприемане на действия по намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията. С приоритет се издават необходимите разрешителни и становища за почистване на речните легла, за осигуряване на проводимост и за изграждане на защитни съоръжения.
повече»

Басейновият съвет към БДИБР провежда заседание в обновения си състав

21.06.2018 г.
Двадесет и четвъртото поред заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БС към БДИБР) ще се проведе на 22 юни 2018 г. от 10:30 часа в Дом на културата „Борис Христов“. Това е първото редовно заседание на членовете от новия състав на БС към БДИБР, който беше съставен от директора на БДИБР – инж. Кънева.
повече»

Резултатите за метали на пробите от р. Марица са в норма

19.06.2018 г.
В анализираните водни проби за метали от пункта на р. Марица при моста на Герджика в Пловдив, не е установeно превишаване на стандартите за качество на околната среда (СКОС). В останалите 4 пункта, от които са взети водни проби на 11 юни т.г. (р. Луда Яна при с. Попинци, р. Банска Луда Яна при с. Бъта, р. Асарелска преди вливане на р.Панова и р. Панова преди вливане в р. Асарелска) са установени превишения на СКОС за металите мед, манган и цинк.
повече»

Във водните проби от р. Марица не са открити биогени

15.06.2018 г.
Не са констатирани превишения на показателите за биогени (азотни и фосфорни съединения). Това показват част от анализираните резултати на водните проби, взети след сигнала за замътване на р. Марица при Пловдив на 11 юни. Наблюдават се по-високи стойности на неразтворени вещества. Очакват се резултатите за метали. Лабораторните анализи потвърждават съмненията на експертите от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), че повишената мътност на р. Луда Яна, а оттам и на Марица, се дължи на интензивни валежите през почивните дни във водосбора на р. Луда Яна.
повече»

Три екипа установяват причината за замътването на р. Марица при Пловдив

12.06.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се сезира по сигнал от медиите за замътване на р. Марица в района на Пловдив.  Експерти от басейновата дирекция съвместно с Регионалните лаборатории към ИАОС в Пловдив и Пазарджик и Регионалната инспекция по околна среда и води – Пазарджик обследваха различни участъци на река Марица.
повече»

БДИБР и РЛ-Пловдив отбелязаха Световния ден на околната среда с ден на отворените врати

05.06.2018 г.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС – Пловдив посрещаха ученици през целия ден по случай Световния ден на околната среда. Деветокласници от Националната търговска гимназия и петокласници и шестокласници от екоклуба при СУ „Цар Симеон Велики“ с ентусиазъм се отзоваха на поканата на екоинституциите.
повече»