Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив

„МЕРДЖАНА“ ЕООД“, ЕИК 115888376, със седалище район Южен, ж.к. „Коматево“, ул. „Мечта“ №3, град Пловдив, общ. Пловдив

07.11.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 07.11.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „МЕРДЖАНА“ ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно район Южен, ж.к. „Коматево“, ул. „Мечта“ №3, град Пловдив, общ. Пловдив.
повече»

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ЧЕРКЕЗОВА, ЕИК 8209274576, със седалище именно гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Марица“ № 102, ет. 1

15.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ЧЕРКЕЗОВА, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Марица“ № 102, ет. 1,
повече»

АТАНАС ПЕТРОВ СВЕТЛЕВ, със седалище именно гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 122, ет. 11, ап. 43

15.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че АТАНАС ПЕТРОВ СВЕТЛЕВ, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 122, ет. 11, ап. 43,
повече»

„ГРАПА“ ООД“, ЕИК 115849455, със седалище именно бул. „Дунав“ №66, ет. 4, ап. 26, район Северен, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

15.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ГРАПА“ ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно бул. „Дунав“ №66, ет. 4, ап. 26, район Северен, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив,
повече»

„СОФ КАО“ ЕООД по данни от търговския регистър преименувана на „КАМБИЗ“ ООД, ЕИК 126582651, със седалище именно ул. „Георг Вашингтон“ №39, гр. София, община Столична, област София, район Възраждане

15.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „СОФ КАО“ ЕООД по данни от търговския регистър преименувана на „КАМБИЗ“ ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно ул. „Георг Вашингтон“ №39, гр. София, община Столична, област София, район Възраждане,
повече»

„ЕСИ-МД“ ЕООД“, ЕИК 121228570, със седалище именно област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Възраждане, п. код 1301, бул. „Александър Стамболийски“ №20Б, ет. 1, ап. 28 и адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: област София

15.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЕСИ-МД“ ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Възраждане, п. код 1301, бул. „Александър Стамболийски“ №20Б, ет. 1, ап. 28 и адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Оборище, п. код 1505, ул. „Султан Тепе“ №6,
повече»

„РОСАНА“ ООД“, ЕИК 126582651, със седалище именно бул. „България“ №2, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

15.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „РОСАНА“ ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно бул. „България“ №2, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив,
повече»

„БГ ФИШ ИНДЪСТРИ“ ООД“, със седалище именно област София, община Столична, гр. София, р-н Лозенец, ул. „Милин камък“ №31

15.10.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „БГ ФИШ ИНДЪСТРИ“ ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област София, община Столична, гр. София, р-н Лозенец, ул. „Милин камък“ №31,
повече»

„КРОНА 79“ ЕООД“, ЕИК 112552178, със седалище именно област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, п. код 4600, ул. „Христо Ясенов“ №23

15.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 15.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КРОНА 79“ ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, п. код 4600, ул. „Христо Ясенов“ №23,
повече»

ЕТ „МАЙОРКА-90-ПЕТЪР КУРДОВ“, ЕИК 115158466, със седалище именно гр. Пловдив, община Пловдив, р-н Северен, ул. „Пазарище“ №1, ет. 11, ап. 68

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „МАЙОРКА-90-ПЕТЪР КУРДОВ“, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр. Пловдив, община Пловдив, р-н Северен, ул. „Пазарище“ №1, ет. 11, ап. 68,
повече»

„БУЛМЕКС ГРУП” ЕООД, ЕИК 123756068, със седалище именно ул. „Георги С. Раковски“ №144, ет. 4, ап. 16, гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „БУЛМЕКС ГРУП” ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно ул. „Георги С. Раковски“ №144, ет. 4, ап. 16, гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора,
повече»

ЕТ „ЛИЛИЯ ПАШОВА”, ЕИК 825364845, със седалище именно област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п. код 4000, ул. „Богомил“ №61, ет. 2, ап. 12

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „ЛИЛИЯ ПАШОВА”, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п. код 4000, ул. „Богомил“ №61, ет. 2, ап. 12,
повече»

ЕТ „СВЕТОСЛАВ НАЛБАНТОВ”, със седалище именно област Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, п. код 6300, ул. „Червена Стена“ №13, вх. А, ет. 7

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „СВЕТОСЛАВ НАЛБАНТОВ”, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, п. код 6300, ул. „Червена Стена“ №13, вх. А, ет. 7,
повече»

„ГАМА 2003” ЕООД, ЕИК 131098680, със седалище именно област Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград, п. код 6570, ул. „Софроний Врачански“ №11

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ГАМА 2003” ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград, п. код 6570, ул. „Софроний Врачански“ №11,
повече»

„ГАЛАКСИ 2008” ООД, ЕИК 200341861, със седалище именно област Пловдив, общ. Марица, с. Царацово 4204, ул. „Васил Левски“ №21

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ГАЛАКСИ 2008” ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Пловдив, общ. Марица, с. Царацово 4204, ул. „Васил Левски“ №21,
повече»