Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив

"ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ" ЕООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, с ЕИК 175217595, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж.к. "Красно село", бл. № 199, ет. 1, офис № 1

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ” ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, с ЕИК 175217595,  Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж.к. „Красно село“, Бл. № 199, ет. 1, офис № 1, представлявано от Росен Георгиев Милошев
повече»

"РОЯЛ САРД" ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Куклен, п. код 4101, ул. "М-ст Терасите и Вриш" № 36, с ЕИК 115887790

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „РОЯЛ САРД” ЕООД, с ЕИК 115887790,  не е намерено на  посочения си адрес: Област Пловдив, общ. Куклен, гр Куклен, п.код 4101, ул. „М-ст Терасите и Вриш“ № 36
повече»

"ТРАНСКОМЕРС КОРП." ЕООД с ЕИК 121004686, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район Средец, п. код 1000,ул. "Г. С. Раковски" № 165

09.01.2019 г.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.З, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ТРАНСКОМЕРС КОРП.” ЕООД с ЕИК 121004686, не е намерено на посочения си адрес: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Средец, п. код 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 165 и адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Витоша, п. код 1618, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Пирин“ № 44, Офис № 9
повече»

"ХОЛИДЕЙ ОН" АД, с ЕИК 102695968, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Гурко" № 8,ет. 5, община Бургас, област Бургас

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ХОЛИДЕЙ ОН“ АД, с ЕИК 102695968,  не е намерено на  посочения си адрес: гр. Бургас, Общ. Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 2
повече»

ЕТ "ТИНКА МЕТАЛОВА", с ЕИК 101528051, със седалище и адрес на управление: ул. "Стефан Стамболов" № 66, град Банско, община Банско, област Благоевград

09.01.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 08.01.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЕТ „ТИНКА МЕТАЛОВА“, с ЕИК 101528051,  не е намерено на  посочения си адрес: ул. „Стефан Стамболов ” № 66, град Банско, Община Банско, Област Благоевград
 
повече»

„КАРПАТИЯ” EООД, с ЕИК 112606263, със седалище и адрес на управление: ул. ”Иван Соколов” № 18, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

17.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2018г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КАРПАТИЯ” EООД, не е намерено на посочения от него адрес: ул. ”Иван Соколов” № 18, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик
повече»

„АНГЕЛА” ЕООД, с ЕИК 126747359, със седалище и адрес на управление: Област Хасково, общ. Минерални бани, с. Минерални бани, п.код 6343, ул. „Детелина“ № 3 и адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: Област Пловдив, общ. Асеновград, с. Бачк

17.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2018г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „АНГЕЛА” ЕООД, не е намерено на адреса на управление: Област Хасково, общ. Минерални бани, с. Минерални бани, п.код 6343, ул. „Детелина“ № 3 и адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: Област Пловдив, общ. Асеновград, с. Бачково, п.код 4251, ул. „Освобождение“ № 76
повече»

„ЛИОН - ТРЕЙДИНГ” ООД, с ЕИК 825247646, гр. София, р-н Възраждане, ул. „Българска морава” № 85, общ. Столична, обл. София (столица)

17.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2018г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛИОН - ТРЕЙДИНГ” ООД, с ЕИК 825247646, не е намерено на посочения от него адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Българска морава” № 85, общ. Столична, обл. София (столица), управлявано от Любчо Димитров Петков.
повече»

ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА–СТОЙНОВА, ЕГН 8209274576, с адрес бул. „Марица” № 102, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

17.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2018г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че физическото лице ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВАСТОЙНОВА,  не е намерено на адреса си: бул. „Марица” № 102, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив
повече»

„КЕРВАНСТРОЙ“ ООД, ЕИК 108586096, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Лозенец, п.код 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 120 - Д партер

17.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2018г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КЕРВАНСТРОЙ“ ООД,  не е намерено на адреса на управление, вписан в Търговския регистър адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Лозенец, п.код 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 120 - Д партер,    
 
повече»

„ПАМЕКСВИН” ООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, с ЕИК 112072581, с адрес за кореспонденция – област Пазарджик, община Лисичево, с.Памидово 4459, ул.“Извън регулацията“ №1

17.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2018г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ПОМЕКСВИН” ООД не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Пазарджик, община Лесичево, село Памидово 4495, ул. „Извън регулация“ №1
повече»

„КАЛИФЕЯ” АД, с ЕИК 115621918, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Лозенец, п.код 1000, ул. „Христо Ценов” № 9-13, вх. А, ет. 1, ап. 2

17.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2018г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КАЛИФЕЯ” АД, не е намерено на адреса на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Лозенец, п.код 1000, ул. „Христо Ценов” № 9-13, вх. А, ет. 1, ап. 2
повече»

„СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ” EООД, с ЕИК 200618205, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София 1000, район Люлин, бл. 704, ет. 3, ап. 29

11.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2018г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ” EООД, с ЕИК 200618205, не е намерено на посочения от него адрес: Област София (столица), общ. Столична, гр. София 1000, район Люлин, бл. 704, ет. 3, ап. 29, предтавлявано от Слави Янков Ковачев: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Българска морава" № 85, общ. Столична, обл. София (столица).
 
повече»

„ФЛАВИА“ АД, ЕИК 115010371, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Триадица, п.код 1000, ЕНОС 2, ет. 4

04.12.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
Днес, 04.12.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до:
Борислав Стефанов Гунев и Димо Марков Анастасов, управителr на „ФЛАВИА“ АД, ЕИК 115010371, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Триадица, п.код 1000, ЕНОС 2, ет. 4
повече»

„ХИСАР СПА РИЗОРТ“ ООД, с ЕИК 160090081, със седалище и адрес на управление: ул. „Ален Мак” № 2, п. код 4003, град Пловдив, район Северен, Община Пловдив, Област Пловдив

04.12.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ
 
Днес, 04.12.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от АПК – Съобщение до:
Тодорка Благоева Василева, управител на „ХИСАР СПА РИЗОРТ“ ООД, с ЕИК 160090081, със седалище и адрес на управление: ул. „Ален Мак” № 2, п. код 4003, град Пловдив, район Северен, Община Пловдив, Област Пловдив
повече»