Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив

„МАРТЕМ" ООД, ЕИК 160105836 със седалище именно ж.к. Тракия, бл. 214, вх. В, ет. 4, ап. 13, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния  кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „МАРТЕМ" ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно ж.к. Тракия, бл. 214, вх. В, ет. 4, ап. 13, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, титуляр на разрешително № 301471/21.07.2006г.,
повече»

„КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК 131267835 със седалище обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог 2760 , пл. "Преображение" №2

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог 2760 , пл. "Преображение" №2.
повече»

„РОЯЛ САРД" ЕООД, ЕИК 115887790 със седалище обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен, п.код 4101, ул. "М-ст Терасите и Вриш" №36

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „РОЯЛ САРД" ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен, п.код 4101, ул. "М-ст Терасите и Вриш" №36.
повече»

„ЛИОН - ТРЕЙДИНГ” ООД, ЕИК 825247646 със седалище гр.София, район Възраждане, ул."Българска морава", №85, общ. Столична, обл. София (столица)

10.10.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛИОН - ТРЕЙДИНГ” ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр.София, район Възраждане, ул."Българска морава" №85, общ. Столична, обл. София (столица),
повече»

„БГ ФИШ ИНДЪСТРИ” ООД, ЕИК 201520739, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, ул."Милин камък", № 31, вх.Б

16.08.2018 г.
У В Е Д О М Я В А М
 
„БГ ФИШ ИНДЪСТРИ” ООД, ЕИК 201520739, със седалище и  адрес на управление гр.София, район Лозенец, ул."Милин камък", № 31, вх.Б, представлявано от Тодор Стойчев Кръстев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по отнемане на  разрешително № 31160049/05.07.2012г., за водовземане от повърхностен воден обект – р. Влашка, с цел  “аквакултури” в землището на с.Марица, община Самоков, област София, издадено от Директора на БДИБР. повече»

„ХОЛИДЕЙ ОН“ АД, ЕИК 102695968, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Гурко“ № 8, ет.5, община Бургас, област Бургас

08.08.2018 г.
                                                                            У В Е Д О М Я В А М:
 
 
 
Константин Атанасов Киряков, в качеството си на  управител на „ХОЛИДЕЙ ОН“ АД, ЕИК 102695968, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Гурко“ № 8, ет.5, община Бургас, област Бургас, както и всички граждани и организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт/ заинтересовани лица, по смисъла на чл.15 АПК/,  за отнето разрешително № 01610201/22.07.2009г., издадено от Директора на БД ИБР на основание чл.79а, ал.,1 т.3 и т.5 от Закона за водите. повече»

„ЕЛИТ ТРАНС 2003” ЕООД, ЕИК 115808152, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ЖР Тракия, бл.214, вх.В, ап.13

03.07.2018 г.
                                                                            

 
У В Е Д О М Я В А М
 
„ЕЛИТ ТРАНС 2003” ЕООД, ЕИК 115808152, със седалище и  адрес на управление гр.Пловдив, ЖР Тракия, бл.214, вх.В, ап.13, представлявано от Кольо Георгиев Запрянов, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по отнемане на  разрешително № 300984/03.08.2005г. повече»

„МЕГАВАТ” ООД, ЕИК 160058735, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.”Хан Аспарух” № 26, община Асеновград, област Пловдив

04.05.2018 г.
                                          
                                                     
                                                                            У В Е Д О М Я В А М
 
„МЕГАВАТ” ООД, ЕИК 160058735, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.”Хан Аспарух” № 26, община Асеновград, област Пловдив, представлявано от Сашо Янков Александров, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по изменение на разрешително №1664/30.11.2005г  повече»

„ФАМИЛИЯ СТОЙКОВИ” ЕООД, ЕИК 123715242, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, „Изток” № 30, вх. В, ап. 66, община Казанлък, област Стара Загора

12.03.2018 г.
                                     
У В Е Д О М Я В А М

 
„ФАМИЛИЯ СТОЙКОВИ” ЕООД, ЕИК 123715242, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, „Изток” № 30, вх. В, ап. 66, община Казанлък, област Стара Загора, представлявано от Драгомир Стойков, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по издаване на административния акт/разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (чл.50, ал.7,т.1)/ (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс) повече»

„КАТИ 2006” ЕООД, ЕИК 112655961, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик

12.03.2018 г.
                                                               

                                                                         
                                                                            У В Е Д О М Я В А М:
     


„КАТИ 2006” ЕООД, ЕИК 112655961, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от Екатерина Георгиева Теофанова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 АПК) повече»

„ВАЛЕОС” ЕООД, ЕИК 200319078, със седалище и адрес на управление град Пловдив, район „Тракия“, бл. 178, вх. Б, ет. 6, ап. 18, община Пловдив, област Пловдив

11.12.2017 г.
                                                                        У В Е Д О М Я В А М:
 
 
„ВАЛЕОС” ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Пловдив, район „Тракия“, бл. 178, вх. Б, ет. 6, ап. 18, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Валентин Иванов Тенчев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл.15 от АПК) повече»

„КАТИ 2006” ЕООД, ЕИК 112655961, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул. ”Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик

06.11.2017 г.
                                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 06.11.2017г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КАТИ 2006” ЕООД не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр.Велинград 4600, ул.”Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик
 
У В Е Д О М Я В А М
 
„КАТИ 2006” ЕООД, ЕИК 112655961, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул. ”Захари Стоянов” № 1, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от Екатерина Георгиева Теофанова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от провеждане на процедурата по издаване на административния акт/разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл.50, ал.7,т.2)/ (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от Административнопроцесуалния кодекс) повече»

„ТЕВАНИ И КО” ООД,със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Загоре” №17, община Пловдив, област Пловдив

23.03.2017 г.
                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
Днес 20.03.2017г., на основание чл.61, ал.3, вр.ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,
 
 
                                                           У В Е Д О М Я В А М:
 
 
„ТЕВАНИ И КО” ООД, ЕИК 160040623, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Загоре” №17, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Иванка Николаева Юнакова, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административното производство (заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 АПК)
повече»

„ТЕРМА-ВЕЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик

25.11.2016 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Днес, 25.11.2016г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик

У В Е Д О М Я В А М
 „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД, ЕИК 112585468, със седалище и адрес на управление гр.Велинград 4600, ул.”Гурко” № 4, община Велинград, област Пазарджик, представлявано от Георги Стоименов Банев, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт  повече»

Тодорка Черкезова, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 102

26.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 24.03.2015г., на основание чл. 61, ал. 1, вр. ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
 
У В Е Д О М Я В А М:
 
Тодорка Черкезова, ЕГН ................., с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 102, както и всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били ...
повече»