Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.18a, ал.10 АПК) - Архив

„ПРОЛИНК” ООД, ЕИК 112656668, със седалище именно област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „8-ми Март“ №20

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ПРОЛИНК” ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Янко Молхов“ №30,
повече»

„КИК” ЕООД, ЕИК 112636263, със седалище именно област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „8-ми Март“ №20

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КИК” ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „8-ми Март“ №20,
повече»

„АГРОИМПАКТ” ООД, ЕИК 112656675, със седалище именно област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Янко Молхов“ №30

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „АГРОИМПАКТ” ООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Янко Молхов“ №30,
повече»

„ЮЛИТ АС” ООД/НАТУРАЛ СТОУНС-БГ ЕООД, ЕИК 825235494, със седалище именно именно ул. „Васил Коларов“ №13, гр. Брезово, община Брезово, Област Пловдив

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЮЛИТ АС” ООД/НАТУРАЛ СТОУНС-БГ ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно ул. „Васил Коларов“ №13, гр. Брезово, община Брезово, Област Пловдив,
повече»

ЕТ „ТИНКА МЕТАЛОВА”, ЕИК 101528051, със седалище именно ул. „Стефан Стамболов“ № 66, гр. Банско, община Банско, област Благоевград

12.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 12.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „ТИНКА МЕТАЛОВА”, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно ул. „Стефан Стамболов“ № 66, гр. Банско, община Банско, област Благоевград,
повече»

Земеделски производител Елена Иванова Вълкова, със седалище именно с. Опълченец, община Братя Даскалови, област Стара Загора

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че Земеделски производител Елена Иванова Вълкова, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно с. Опълченец, община Братя Даскалови, област Стара Загора,
повече»

„ХОЛИДЕЙ ОН" АД, ЕИК 102695968, със седалище гр. Бургас, ул. „Рурко“ № 8, община Бургас, област Бургас

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ХОЛИДЕЙ ОН" АД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр. Бургас, ул. „Рурко“ № 8, община Бургас, област Бургас,
повече»

„НБОСТРОЙ - БОСОЛОВ" ЕООД, ЕИК 123720556, със седалище именно ул. „Георги Сава Раковски“ № 142, ет. 3, ап. 7, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „НБОСТРОЙ - БОСОЛОВ" ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно ул. „Георги Сава Раковски“ № 142, ет. 3, ап. 7, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора,
повече»

„ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ " ЕООД, ЕИК 175217595, със седалище именно именно Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж. к. Красно село, бл. 199, ет. 1, офис № 1

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния  
кодекс /АПК/
, поради това, че юридическото лице „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АСФАЛТИ" ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, п. код 1618, ж. к. Красно село, бл. 199, ет. 1, офис № 1,
повече»

„ПСЛ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК 201762023, със седалище именно Област Пазарджик, общ. Септември, с. Варвара, п. код 4492, ул. „Двадесет и осма“ №1А

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ПСЛ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно Област Пазарджик, общ. Септември, с. Варвара, п. код 4492, ул. „Двадесет и осма“ №1А, титуляр на разрешително 
повече»

„БИОИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 123655934, със седалище именно ул. „Радецки“ №17, гр. Варна, община Варна, област Варна

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „БИОИНВЕСТ" ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно ул. „Радецки“ №17, гр. Варна, община Варна, област Варна,
повече»

„ЛИФТ 123" ЕООД, ЕИК 200696093, със седалище Област Пазарджик, общ. Септември, с. Варвара, п. код 4492, ул. „Тридесет и втора“ №2

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛИФТ 123" ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно Област Пазарджик, общ. Септември, с. Варвара, п. код 4492, ул. „Тридесет и втора“ №2, титуляр на разрешително 
повече»

„ЛРС - СОКОЛ" ЕООД, ЕИК 131195275, със седалище Област София, общ. Костенец, гр. Костенец, п. код 2030, ул. „Цариградско шосе“ №84

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛРС - СОКОЛ" ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно Област София, общ. Костенец, гр. Костенец, п. код 2030, ул. „Цариградско шосе“ №84,
повече»

„ТРАНСКОМЕРС КОРП." ЕООД, ЕИК 121004686, със седалище гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) Район Средец, ул. Г. С. Раковски №165

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Днес, 10.10.2018г. на основание чл.26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ТРАНСКОМЕРС КОРП." ЕООД, не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) Район Средец, ул. Г. С. Раковски №165,
повече»

ЕТ „Стамо - Стамен Попов", ЕИК 160085693, със седалище гр. Сопот, ул. "Вельо Войвода" №6, община Сопот, обл. Пловдив

10.10.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.10.2018г. на основание чл. 26 във връзка с чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „Стамо - Стамен Попов", не е намерено на посочения от него адрес, вписан в търговския регистър, а именно гр. Сопот, ул. "Вельо Войвода" №6, община Сопот, обл. Пловдив,
повече»