Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПОРН

В съответствие със закона за водите, Директива 2000/60/ЕС (Рамкова директива за водите) и Директива 2007/60/ЕС относно оценка и управление на риска от наводнение при разработването и актуализацията на Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения се осигурява активното привличане на всички заинтерисовани страни, публикуват се и са налични за коментари от обществеността, включително водоползвателите всички основни стъпки от тях.

Срещи за консултации

Към проект на ПОРН