Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Онлайн среща - р. Марица - горно течение

Среща за консултации за ПОРН - р. Марица - горно течение


Обсъждане на Проект на Актуализирана Предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район - поречие на р. Марица - горно течение

Дата: 21.05.2021 г.
Регистрационен формуляр 132 Kb (docx) свали
Дневен ред 972 Kb (pdf) свали
Резюме на проекта на ПОРН на ИБР 2 Mb (pdf) свали
Списък на заинтересовани страни поканени и участвали в срещата 473 Kb (pdf) свали
Презентация за Методика за предварителна оценка на риска от наводнения 2 Mb (pdf) свали
Презентация за Проект на предварителна оценка за ИБР за БУ 5 Mb (pdf) свали
Презентация за РЗПРН в горното поречие на р. Марица 4 Mb (pdf) свали