Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на РЗПРН

 
Консултация с обществеността в Източнобеломорски район 10.04.2013 – 10.06.2013г
 


 
В продължение на два месеца (до 10 юни 2013г) всеки, който е заинтересован от разработването на Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) за Източнобеломорски район може да изрази своето мнение по време на организираните срещи за консултация или да изпрати писмено становище.
 
СРОКЪТ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ Е ДО 10.06.2013г (2мес)
 
 
ИЗПРАТИ СТАНОВИЩЕ:

 - по пощата: 4000 гр.Пловдив, Централна поща, ПК 307 

 - В деловодството на БД ИБР на адрес: гр.Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” № 35 

 - по факс: 032 60 47 21

 - по имейл:  bd_plovdiv_floods@abv.bgСрещи за консултации

Към Проект на РЗПРН