Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Задание за обхват и съдържание на ДЕО

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ СЪОБЩАВА, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за периода 2022-2027, което на основание  на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) се  обявява на обществеността за консултации и писмени становища.

Заданието е публикувано на 11 юни 2024 г. на интернет страницата на дирекцията.
 
Писмени становища, препоръки и мнения по Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка могат да се изпращат на пощенски адрес: 4000 гр. Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“ №35, п.к. 307, както и по електронна поща: bd_plovdiv@earbd.bg.
 
 
Срокът за представяне на становища по заданието е 14 дни, считано от датата на публикуване - до 25 юни 2024 г., включително.
 

Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРБ на ИБР можете да изтеглите тук.
 
Приложение към Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на ПУРБ на ИБР.
 

Достъп до проект на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. тук.

 

Разчитаме на Вашето активно участие!