ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ ТЕЛА СЪГЛАСНО ПУРБ НА ИБР (2016-2021)


Мониторингът и оценката на състоянието на повърхностни и подземни води и зоните за защита на водите са разгледани в Раздел 4 от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 година).

Документите по-долу представляват извадка от Раздел 4 от ПУРБ на ИБР (2016-2021):
 
Резюме на Раздел 4 от ПУРБ (2016-2021) - Мониторинг и оценката на състоянието на повърхностни и подземни води и зоните за защита на водите

Екологично състояние на повърхностните водни тела в ИБР – таблица

Екологично състояние на повърхностните водни тела в ИБР - карта

Химично състояние на повърхностните водни тела в ИБР – таблица

Химично състояние на повърхностните водни тела в ИБР - карта

Химично състояние на подземните водни тела в ИБР – таблица

Химично състояние на подземните водни тела в ИБР - карта


Регистър на трупните ями в БДИБР 2020г.