ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Водни тела в ИБР

Подземни водни тела в ИБРВ Източнобеломорски район са определени 41 подземни водни тела въз основа на следните критерии: местоположение;
 1. граници и площ на подземните водни тела;  
 2. геоложки особености и възраст;
 3. тип на водоносния хоризонт и
 4. степен на водообилност.

Те са групирани в 6 водоносни хоризонта:
 1. неоген-кватернер;
 2. неоген;
 3. палеоген-неоген;
 4. креда;
 5. триас и
 6. протерозой.
Списък на подземните водни тела на територията на Източнобеломорски район:
 1. BG3G000000Q001 - Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина;
 2. BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина;
 3. BG3G00000NQ003 - Порови води в Неоген- Кватернер- Казанлъшка котловина;
 4. BG3G000000Q004 - Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина;
 5. BG3G00000NQ005 - Порови води в Неоген- Кватернер-Сунгурларско- Карнобатска котловина;
 6. BG3G00000NQ006 - Порови води в Неоген- Кватернер - Ихтиманска котловина;
 7. BG3G00000NQ007 - Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня – Костенец;
 8. BG3G00000NQ008 - Порови води в Неоген - Кватернер – Велинград;
 9. BG3G00000NQ009 - Порови води в Неоген - Кватернер – Хасково;
 10. BG3G000000Q010 - Порови води в Кватернер - река Арда;
 11. BG3G000000Q012 - Порови води в Кватернер - Марица Изток;
 12. BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина;
 13. BG3G00000NQ015 - Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област;
 14. BG3G000000Q052 - Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово;
 15. BG3G00000NQ054 - Порови води в Неоген  - Кватернер - Ямбол - Елхово;
 16. BG3G000000N016 - Порови води в Неоген – Белово;
 17. BG3G0000Pg2055 - Пукнатинни води - Свиленградски масив;
 18. BG3G00000K2031 - Пукнатинни води - Сливенско-Сунгурларска зона;
 19. BG3G00000T2032 - Карстови води - Сърнена гора;
 20. BG3G00000T2056 - Карстови води - Байлово - Мирковски масив;
 21. BG3G00000Pt043 - Карстови води - Смолянски масив;
 22. BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс;
 23. BG3G00000Pt051 - Карстови води - Настан - Триградски басейн.
 24. BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район;
 25. BG3G000000N053 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово;
 26. BG3G0000PgN019 - Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток;
 27. BG3G0000PgN020 - Пукнатинни води -  Пещера-Доспат;
 28. BG3G0000PgN026 - Карстови води - Чирпан - Димитровград;
 29. BG3G0PzK2Pg027 - Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен;
 30. BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район;
 31. BG3G00000K2030 - Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона;
 32. BG3G0000T12034 - Карстови води - Тополовградски масив;
 33. BG3G0000T13035 - Карстови води - Св. Илийски комплекс;
 34. BG3G0000T23036 - Карстови води - Твърдишко - Сливенски басейн;
 35. BG3G00000Pt037 - Карстови води - Малко Белово;
 36.  BG3G00000Pt038 - Карстови води - Велинградски басейн;
 37. BG3G00000Pt041 - Карстови води - Централно Родопски масив;
 38. BG3G00000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив;
 39. BG3G00000Pt045 - Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив;
 40. BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс;
 41. BG3G00000Pt050 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс.

ГИС-слой на подземните водни тела на територията на Източнобеломорски район може да свалите оттук