ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на КЗН и КРН за басейна на р. Тунджа

 Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Тунджа, за      които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения
 
 
№ по ред Карти на заплахата Карти на риска Име на РЗПРН Поречие Населено място ЕКАТТЕ Община Област
1 BG3_APSFR_TU_01_FHM BG3_APSFR_TU_01_FRM р.Тунджа - Елхово Тунджа Елхово 27382 Елхово Ямбол
2 BG3_APSFR_TU_02_FHM BG3_APSFR_TU_02_FRM р.Тунджа - Ямбол Тунджа Самуилово 65308 Сливен Сливен
Глуфишево 15206
Желю войвода 29194
Крушаре 40082
Камен 35660
Ямбол 87374 Ямбол Ямбол
Хаджидимитрово 77030 Тунджа
Завой 30096
Веселиново 10776
Кукорево 40484
Ханово 77150
Окоп 53480
Тенево 72240
3 BG3_APSFR_TU_03_FHM BG3_APSFR_TU_03_FRM р.Мочурица Тунджа Ямбол 87374 Ямбол Ямбол
Зимница 30898 Стралджа
Чарда 80220
Джинот 20804
Воденичане 11661
Зимница 30898
Палаузово 55244
Маленово 46303
Веселиново 10776 Тунджа
Могила 48787
4 BG3_APSFR_TU_04_FHM BG3_APSFR_TU_04_FRM р.Тунджа (Копринка-Жребчево) Тунджа Енина 27499 Казанлък Стара Загора
Ръжена 63570
Кънчево 40868
Розово 62983
Бузовград 06848
Копринка 38363
Казанлък 35167
Овощник 53179
Черганово 80532
Ветрен 10848 Мъглиж
Зимница 30870
Дъбово 24342
Шаново 83020
Юлиево 86043
Мъглиж 49494
Тулово 73420
Ягода 87212
Елхово 48163 Николаево
Нова махала 51888
Николаево 51648
Паничерево 22767 Гурково
Гурково 18157
5 BG3_APSFR_TU_05_FHM BG3_APSFR_TU_05_FRM р.Тунджа-Калофер Тунджа Калофер 35496 Карлово Пловдив
Виден 10954 Павел баня Стара Загора
Павел баня 55021
Габарево 14026
Осетеново 54153
Александрово 00309

Назад към картите на другите речни басейни