ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Обучителни семинари по ПоМ

2018
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира провеждане на обучително-информационни кампании, с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции.
Кампанията стартира на 28 август 2018 г., във Велинград, в конферентната зала на хотел «Велина», от 9 часа за институции и от 13,30 часа за обществеността на Велинград.
Следващите срещи ще се проведат в Хасково – на 30 август, в Пловдив – на 31 август, в Сливен – на 4 септември, в Смолян – на 11септември и в Кърджали – на 13 септември.
 

2017
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” организира през ноември 2017 г. срещи - семинари в рамките на обучително - информационна кампания за заинтересованите страни в изпълнение на мярка "Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията" от Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения за ИБР и за осъществяване на националния приоритет "Подобряване на подготвеността и реакциите на населението".

Целта на семинарите е разпространяване на знания и информация, както и развитие на умения за справяне в случай на наводнение. 

 
 Дата на провеждане на семинара  Населено място                 Речен басейн                                       
 07.11.2017 г.  Смолян  Арда - горно течение
 09.11.2017 г.  Кърджали  Арда - долно течение
 14.11.2017 г.  Ямбол  Тунджа
 16.11.2017 г.  Пазарджик  Марица - горно течение
 21.11.2017 г.  Хасково  Марица - долно течение
 23.11.2017 г.  Пловдив  Марица - средно течение