ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Марица

 Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Марица, за  които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения 
№ по ред Карти на заплахата Карти на риска Име на РЗПРН Поречие Населено място ЕКАТТЕ Община Област
1 BG3_APSFR_MA_01_FHM BG3_APSFR_MA_01_FRM р.Марица - граница Марица Капитан Андреево 36110 Свиленград  Хасково
Генералово 14708
Чернодъб 81116
Свиленград 65677
Момково 48979
Симеоновград 47278 Симеоновград
Свирково 65721
Георги Добрево 14787 Любимец
Йерусалимово 34014
Белица 03544
Любимец 44570
Бисер 04128 Харманли
Болярски извор 05297
Българин 67315
Доситеево 23011
Надежден 51041
Лешниково 43548
Иваново 32100
Преславец 58244
Рогозиново 62832
Смирненци 67581
Славяново 67101
Харманли 77181
Шишманово 83377
2 BG3_APSFR_MA_02_FHM BG3_APSFR_MA_02_FRM р.Харманлийска река Марица Харманли 77181 Харманли Хасково
Българин 07315
Остър камък 54448
Поляново 57434
Александрово 00326 Хасково
Брягово 06759
Любеново 44553
Стойково 69359
Динево 21155
Родопи 62880
Подкрепа 57042
Стамболийски 68692
Хасково 77195
Въгларово 12362
Узунджово 75085
3 BG3_APSFR_MA_03_FHM BG3_APSFR_MA_03_FRM р.Сазлийка Марица Симеоновград 47278 Симеоновград  Хасково
Троян 73206
Навъсен 51010
Калугерово 35599
Пясъчево 59210
Гълъбово 18280 Гълъбово Стара Загора
Обручище 53134
Мусачево 49391
Медникарово 47603
Искрица 32857
Мъдрец 49535
Любеново 44540 Раднево
Бели бряг 03407
Българене 07288
Рисиманово 62712
Знаменосец 31293
Раднево 61460
Знаменосец 31293
4 BG3_APSFR_MA_04_FHM BG3_APSFR_MA_04_FRM р.Марица - Димитровград Марица Симеоновград 47278 Симеоновград Хасково 
Константиново 38368
Нова надежда 51891 Хасково
Райново 61889 Димитровград
Нова надежда 51891
Черногорово 81092
Брод 06547
Димитровград 21052
Радиево 61368
Крум 39966
Великан 10375
Ябълково 87076
Зетьово 30819
Сталево 68669
Скобелево 66831
Караджалово 36230
Златна ливада 31070
Крушево 40155 Първомай Пловдив
Добри дол 21440
Караджалово 36230
Първомай 59080
Зетьово 30819 Чирпан Стара Загора
5 BG3_APSFR_MA_05_FHM BG3_APSFR_MA_05_FRM р.Марица - Пловдив Марица Чирпан 81414 Чирпан Стара Загора
Плодовитово 56811 Братя Даскалови
Мирово 48372
Черна гора 80793
Горно Белево 16691
Партизанин 55484
Крушево 40155 Първомай Пловдив
Градина 17484
Добри дол 21440
Караджалово 36230
Първомай 59080
Виница 11123
Чалъкови 80162 Раковски
Белозем 03620
Милево 48152 Садово
Поповица 57621
Садово 65139
Селци 66127
Чешнегирово 81342
Катуница 36676
Рогош 62858 Марица
Маноле 47086
Трилистник 73122
Скутаре 66915
Костиево 38950
Калековец 35300
Ягодово 87240 Родопи
Крумово 40004
Цалапица 78029
Оризари 53833
Асеновград 00702 Асеновград
Пловдив 56784 Пловдив
6 BG3_APSFR_MA_06_FHM BG3_APSFR_MA_06_FRM р.Мечка Марица Първомай 59080 Първомай Пловдив
Бяла река 07675
Поройна 57806
Дълбок извор 24493
7 BG3_APSFR_MA_07_FHM BG3_APSFR_MA_07_FRM р.Марица - Пазарджик Марица Стамболийски 51980 Стамболийски Пловдив 
Триводици 73081
Цалапица 78029 Родопи
Говедаре 15271 Пазарджик Пазарджик
Огняново 53335
Хаджиево 77061
Мирянци 48444
Синитово 66559
Пазарджик 55155
Мокрище 48876
Ивайло 32010
Сарая 65437
Гелеменово 14619
Априлци 00571
Звъничево 03572
Величково 10505
Ковачево 37491 Септември
Бошуля 05949
Злокучене 32214
Карабунар 36172
Виноградец 11154
Септември 66264
Ветрен 10820
Мененкьово 47812 Белово 
Белово 03592
Момина клисура 48903
Сестримо 66319
Габровица 14163
Костенец 38916 Костенец София
Долна Василица 24894
8 BG3_APSFR_MA_08_FHM BG3_APSFR_MA_08_FRM р.Стряма Марица Ръжево Конаре 63567 Калояново Пловдив
Дълго поле 24582
Калояново 35523
Ръжево 63553
Черноземен 81133
9 BG3_APSFR_MA_09_FHM BG3_APSFR_MA_09_FRM р.Чепеларска - Чепеларе Марица Чепеларе 80371 Чепеларе Смолян
10 BG3_APSFR_MA_10_FHM BG3_APSFR_MA_10_FRM р.Потока - Съединение Марица Цалапица 78029 Родопи Пловдив
Костиево 38950 Марица
Радиново 61412
Войсил 12019
Съединение 70528 Съединение
11 BG3_APSFR_MA_11_FHM BG3_APSFR_MA_11_FRM р.Въча - Кричим Марица Кричим 39921 Кричим Пловдив
Перущица 55909 Перущица
Куртово Конаре 40717 Стамболийски
12 BG3_APSFR_MA_12_FHM BG3_APSFR_MA_12_FRM р.Девинска - Девин Марица Девин 20465 Девин Смолян
13 BG3_APSFR_MA_13_FHM BG3_APSFR_MA_13_FRM р.Стара река - Пещера Марица Стамболийски 51980 Стамболийски Пловдив
Ново село 52221
Куртово Конаре 40717
Триводици 73081
Кричим 39921 Кричим
Козарско 37705 Брацигово Пазарджик
Исперихово 32888
Бяга 07586
Пещера 56277 Пещера
Радилово 61371
Говедаре 15271 Пазарджик
14 BG3_APSFR_MA_14_FHM BG3_APSFR_MA_14_FRM р.Стара река - Батак Марица Батак 02837 Батак Пазарджик
15 BG3_APSFR_MA_15_FHM BG3_APSFR_MA_15_FRM р.Тополница - устие Марица Мокрище 48876 Пазарджик Пазарджик
Пазарджик 55115
Драгор 23475
Юнаците 86074
Величково 10505
Динката 21172 Лесичово
Памидово 55275
Калугерово 35571
Лесичово 43396
16 BG3_APSFR_MA_16_FHM BG3_APSFR_MA_16_FRM р.Тополница - горно течение Марица Пирдоп 56407 Пирдоп София
Душанци 24164
Карлиево 36484 Златица
Петрич 56137
Златица 31044
Челопеч 80323 Челопеч
Чавдар 80011 Чавдар
Бенковски 03842 Мирково
Поибрене 57128 Панагюрище Пазарджик
17 BG3_APSFR_MA_17_FHM BG3_APSFR_MA_17_FRM р.Чепинска - Велинград Марица Драгиново 23234 Велинград Пазарджик
Велинград 10450
18 BG3_APSFR_MA_18_FHM BG3_APSFR_MA_18_FRM р.Мътивир - Ихтиман Марица Бузаковци 06851 Ихтиман София
Веринско 10690
Живково 29338
Ихтиман 32901
Стамболово 04830
Пауново 55600
Мирово 48369

Назад към картите на другите речни басейни