ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

КЗН и КРН за басейна на р. Арда

Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Арда, за които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения

№ по ред Карти на заплахата Карти на риска Име на РЗПРН Поречие Населено място ЕКАТТЕ Община Област Типове наводнения
1 BG3_APSFR_AR_01_FHM BG3_APSFR_AR_01_FRM р.Крумовица - гр.Крумовград Арда Луличка 44344 Крумовград Кърджали речни
Звънарка 30538
Вранско 12190
Крумовград 39970
Овчари 53206
Едрино 27680
Рогач 62774
Полковник Желязово 57248
2 BG3_APSFR_AR_02_FHM BG3_APSFR_AR_02_FRM р.Върбица - с.Бенковски Арда Бенковски 03825 Кирково Кърджали речни; разрушаване на язовирна стена на яз. Бенковски 
Могиляне 48845
Китна 37071
3 BG3_APSFR_AR_03_FHM BG3_APSFR_AR_03_FRM р.Джебелска - гр.Джебел Арда Чакалци 80128 Джебел Кърджали речни
Джебел 20746
4 BG3_APSFR_AR_04_FHM BG3_APSFR_AR_04_FRM р.Неделинска - гр.Неделино Арда Неделино 51319 Неделино Смолян речни
5 BG3_APSFR_AR_05_FHM BG3_APSFR_AR_05_FRM р.Върбица - гр.Златоград Арда Златоград     31111 Златоград Смолян речни;  дъждовни - поройни; преливане на яз. Златоград
Пресека 58178 Кирково Кърджали
6 BG3_APSFR_AR_06_FHM BG3_APSFR_AR_06_FRM р.Черна - гр.Смолян Арда Смолян  67653 Смолян Смолян речни;  дъждовни -поройни; разрушаване на язовирни стени на яз. Лагера и яз. Кирянов гьол
Лъка 44433
Подвис 56962
Търън 73777
7 BG3_APSFR_AR_07_FHM BG3_APSFR_AR_07_FRM р.Маданска - гр.Мадан Арда Мадан 46045 Мадан Смолян речни; дъждовни -поройни
8 BG3_APSFR_AR_08_FHM BG3_APSFR_AR_08_FRM р.Арда - гр.Рудозем Арда Рудозем 63207 Рудозем Смолян речни
9 BG3_APSFR_AR_100_FHM BG3_APSFR_AR_100_FRM р.Върбица - гр.Момчилград Арда Загорско 30154 Момчилград Кърджали речни; дъждовни -поройни
Прогрес 59361
Садовица 65098
Върхари 86030
Седлари 65961
Груево 17988
Балабаново 02292
гр.Момчилград 48996
10 BG3_APSFR_AR_101_FHM BG3_APSFR_AR_101_FRM р.Перперек - от с.Перперек до с.Люляково Арда Перперек 55885 Кърджали Кърджали речни
Мъдрец 49521
Чифлик 81462
Мургово 49343
Люляково 44700
Горна крепост 16267
Долна крепост 22134

Назад към картите на другите речни басейни