ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

КЗН и КРН за басейна на р. Тунджа

Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Тунджа, за      които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения

№ по ред Карти на заплахата Карти на риска Име на РЗПРН Поречие Населено място ЕКАТТЕ Община Област Типове наводнения
1 BG3_APSFR_TU_01_FHM BG3_APSFR_TU_01_FRM р.Тунджа - Елхово Тунджа Елхово 27382 Елхово Ямбол речни; преливане на яз. Жребчево
Трънково 73328
Кирилово 36909
Изгрев 32576
2 BG3_APSFR_TU_02_FHM BG3_APSFR_TU_02_FRM р.Тунджа - от с.Самуилово до с.Тенево Тунджа Самуилово 65308 Сливен Сливен речни; преливане на яз. Жребчево; преливане на яз. Двата чучура
Глуфишево 15206
Крушаре 40082
Камен 35660
Ямбол 87374 Ямбол Ямбол
Желю войвода 29194 Сливен Сливен
Хаджидимитрово 77030 Тунджа Ямбол
Завой 30096
Веселиново 10776
Кукорево 40484
Ханово 77150
Окоп 53480
Тенево 72240
Дражево 23501
3 BG3_APSFR_TU_03_FHM BG3_APSFR_TU_03_FRM р.Мочурица - от с.Маленово до гр.Ямбол Тунджа Ямбол 87374 Ямбол Ямбол речни
Стралджа 69660 Стралджа
Зимница 30898
Чарда 80220
Джин от 20804
Воденичане 11661
Палаузово 55244
Маленово 46303
Веселиново 10776 Тунджа
Могила 48787
4 BG3_APSFR_TU_04_FHM BG3_APSFR_TU_04_FRM р.Тунджа - от яз.Копринка до яз.Жребчево Тунджа Енина 27499 Казанлък Стара Загора речни; дъждовни -поройни; дъждовни -градски; преливане на яз. Копринка
Ръжена 63570
Кънчево 40868
Розово 62983
Бузовград 06848
Копринка 38363
Казанлък 35167
Овощник 53179
Черганово 80532
Ветрен 10848 Мъглиж
Зимница 30870
Дъбово 24342
Шаново 83020
Юлиево 86043
Мъглиж 49494
Тулово 73420
Ръжена 63570
Ягода 87212
Елхово 48163 Николаево
Нова махала 51888
Николаево 51648
Ветрен 10848 Гурково
5 BG3_APSFR_TU_05_FHM BG3_APSFR_TU_05_FRM р.Тунджа - от гр.Калофер до с.Александрово Тунджа Калофер 35496 Карлово Пловдив речни
Виден 10954 Павел баня Стара Загора
Павел баня 55021
Габарево 14026
Осетеново 54153
Александрово 00309
6 BG3_APSFR_TU_100_FHM BG3_APSFR_TU_100_FRM р.Тунджа - от с.Устрем до с.Срем Тунджа Срем 68583 Тополовград Хасково речни
Устрем 75191
7 BG3_APSFR_TU_101_FHM BG3_APSFR_TU_101_FRM Синаповска река - с.Синапово Тунджа Синапово 66487 Тополовград Хасково речни
Княжево 37407
Гранитово 17748 Елхово Ямбол

Назад към картите на другите речни басейни