ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на КЗН и КРН за басейна на р. Марица виж всички »

 Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Марица, за      които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения
 
№ по ред Карти на заплахата Карти на риска Име на РЗПРН Поречие Населено място ЕКАТТЕ Община Област Типове наводнения
1 BG3_APSFR_MA_01_FHM BG3_APSFR_MA_01_FRM р.Марица от гр.Симеоновград до с.Капитан Андреево; Бисерска река - от с.Славяново до гр.Любимец Марица Капитан Андреево 36110 Свиленград Хасково речни; дъждовни -поройни; преливане на яз. Доситеево
Генералово 14708
Чернодъб 81116
Свиленград 65677
Момково 48979
Доситеево 23011 Харманли
Рогозиново 62832
Харманли 77181
Българин 07315
Шишманово 83377
Преславец 58244
Симеоновград 47278 Симеоновград
Свирково 65721
Георги Добрево 14787 Любимец
Любимец 44570
Йерусалимово 34014
Бисер 04128 Харманли
Надежден 51041
Черна могила 80827
Белица 03544
Лешниково 43548
2 BG3_APSFR_MA_03_FHM BG3_APSFR_MA_03_FRM р.Сазлийка - от гр.Раднево до устието на реката Марица Симеоновград 47278 Симеоновград Хасково речни; разрушаване на язовирни стени на яз. Мусачево, яз. Раднево, яз. Йовина река, яз. Априлово
Троян 73208
Навъсен 51010
Калугерово 35599
Гълъбово 18280 Гълъбово Стара Загора
Мусачево 49391
Пясъчево 59210
Обручище 53134
Медникарово 47603
Мъдрец 49535
Искрица 32857
Априлово 00552
Любеново 44540 Раднево
Бели бряг 03407
Българене 07288
Рисиманово 62712
Раднево 61460
Знаменосец 31293
3 BG3_APSFR_MA_04_FHM BG3_APSFR_MA_04_FRM р.Марица - от гр.Първомай до с.Райново Марица Долно Белево 22561 Димитровград Хасково речни; дъждовни -градски; разрушаване на язовирна стена на яз. Долно Белево
Златополе 31156
Райново 61889
Нова надежда 51891
Черногорово 81092
Брод 06547
Димитровград 21052
Раднево 61368
Крум 39966
Великан 10375
Ябълково 87076
Бряст 06762
Сталево 68669
Скобелево 66831
Златна ливада 31070
Крушево 40155 Първомай Пловдив
Добри дол 21440
Караджалово 36230
Зетьово 30819
Първомай 59080
4 BG3_APSFR_MA_05_FHM BG3_APSFR_MA_05_FRM р.Марица - от с.Оризари до гр.Първомай Марица Чалъкови 80162 Раковски Пловдив речни; дъждовни -поройни; дъждовни -градски
Плодовитово 56811 Братя Даскалови Стара Загора
Първомай 59080 Първомай Пловдив
Крушево 40155
Градина 17484
Виница 11123 Садово
Катуница 36676
Садово 65139
Милево 48152
Мирово 48372
Поповица 57621
Белозем 03620
Селци 66127
Чешнегирово 81342
Маноле 47086
Цалапица 78029 Марица
Рогош 62858
Трилистник 73122
Скута ре 66915
Ягодово 87240 Родопи
Първенец 59032
Крумово 40004
Брестник 06447
Храбрино 77373
Костиево 38950
Оризари 53833
Пловдив 56784 Пловдив
5 BG3_APSFR_MA_06_FHM BG3_APSFR_MA_06_FRM p.Мечка - от с.Дълбок извор до гр.Първомай Марица Първомай 59080 Първомай Пловдив речни
Бяла река 07675
Поройна 57806
Дълбок извор 24493
6 BG3_APSFR_MA_08_FHM BG3_APSFR_MA_08_FRM р.Стряма - от с.Черноземен до с. Ръжево Конаре Марица Ръжево Конаре 63567 Калояново Пловдив речни
Дълго поле 24582
Калояново 35523
Ръжево 63553
Черноземен 81133
7 BG3_APSFR_MA_09_FHM BG3_APSFR_MA_09_FRM р.Чепеларска - гр.Чепеларе Марица гр. Чепеларе 80371 Чепеларе Смолян речни; дъждовни -поройни
8 BG3_APSFR_MA_10_FHM BG3_APSFR_MA_10_FRM р.Потока - от гр.Съединение до с.Оризари Марица Цалапица 78029 Родопи Пловдив речни;  дъждовни - градски
Костиево 38950 Марица
Радиново 61412
Войсил 12019
Съединение 70528 Съединение
9 BG3_APSFR_MA_100_FHM BG3_APSFR_MA_100_FRM р.Марица - гр.Костенец Марица Костенец 38902 Костенец Софийска речни
Долна Василица 24894
10 BG3_APSFR_MA_101_FHM BG3_APSFR_MA_101_FRM р.Марица - отс.Момина клисура до гр.Стамболийски Марица Стамболийски 51980 Стамболийски Пловдив речни;  дъждовни -градски
Цалапица 78029 Родопи
Говедаре 15271 Пазарджик Пазарджик
Триводици 73081
Огняново 53335
Хаджиево 77061
Мирянци 48444
Синитово 66559
Главиница 15028
Мало Конаре 46749
Пазарджик 55155
Мокрище 48876
Звъничево 30572
Величково 10505
Ковачево 37491 Септември
Бошуля 05949
Злокучене 31214
Карабунар 36172
Ветрен 10820
Виноградец 11154
Септември 66264
Мененкьово 47812 Белово
Голямо Белово 15802
Белово 03592
Момина клисура 48903
11 BG3_APSFR_MA_102_FHM BG3_APSFR_MA_102_FRM р.Воздол - с.Челопеч Марица Челопеч 80323 Челопеч Софийска речни
12 BG3_APSFR_MA_103_FHM BG3_APSFR_MA_103_FRM р.Курудере - гр.Златица Марица Златица 31044 Златица Софийска речни
13 BG3_APSFR_MA_104_FHM BG3_APSFR_MA_104_FRM р.Тополница - от с.Душанци до с.Петрич Марица Златица 31044 Златица Софийска речни; преливане на язовири Душанци и Жеков вир
Челопеч 80323 Челопеч
Чавдар 80011 Чавдар
Бенковски 03842 Мирково
Душанци 24164 Пирдоп
Пирдоп 56407
Карлиево 36484 Златица
Петрич 56137
14 BG3_APSFR_MA_105_FHM BG3_APSFR_MA_105_FRM Харманлийска река - от с.Въгларово до с.Брягово Марица Брягово 06759 Хасково Хасково речни; преливане на язовир Тракиец; разрушаване на язовирна стена на яз. Стамболийски
Любеново 44553
Стойково 69359
Динево 21155
Родопи 62880
Подкрепа 57042
Стамболийски 68692
Хасково 77195
Въгларово 12382
15 BG3_APSFR_MA_106_FHM BG3_APSFR_MA_106_FRM Узунджовска река - с. Узунджово Марица Узунджово 75085 Хасково Хасково дъждовни -поройни
16 BG3_APSFR_MA_107_FHM BG3_APSFR_MA_107_FRM р. Ерекдере - от с. Ловец до с. Бял извор Марица Ловец 43921 Стара Загора Стара Загора речни
Козаревец 37678
Тракия 72970 Опан
Бял извор 07750
17 BG3_APSFR_MA_108_FHM BG3_APSFR_MA_108_FRM гр.Стара Загора Марица Стара Загора 68850 Стара Загора Стара Загора дъждовно -градско
18 BG3_APSFR_MA_11_FHM BG3_APSFR_MA_11_FRM Въча Марица Кричим 39921 Кричим Пловдив речни; преливане на язовир Кричим
Куртово Конаре 51980 Стамболийски
Перущица 55909 Перущица
19 BG3_APSFR_MA_12_FHM BG3_APSFR_MA_12_FRM р. Девинска - гр. Девин Марица Девин 20465 Девин Смолян речни, дъждовни -поройни
20 BG3_APSFR_MA_13_FHM BG3_APSFR_MA_13_FRM р. Стара река - от гр. Пещера до гр.Стамболийски Марица Триводици 73081 Стамболийски Пловдив речни
Кричим 39921 Кричим Пловдив
Козарско 37705 Брацигово Пазарджик
Исперихово 32888 Брацигово
Бя га 07586 Брацигово
Пещера 56277 Пещера
Куртово конаре 40717 Стамболийски Пловдив
Стамболийски 51980 Стамболийски
Ново село 52221 Стамболийски
Говедаре 15271 Пазарджик Пазарджик
21 BG3_APSFR_MA_14_FHM BG3_APSFR_MA_14_FRM р.Стара река - Батак Марица Батак 02837 Батак Пазарджик речни
22 BG3_APSFR_MA_15_FHM BG3_APSFR_MA_15_FRM р.Тополница - от с.Лесичово до гр.Пазарджик ‘ Марица Юнаците 86074 Пазарджик Пазарджик речни; преливане на язовир Тополница
Пазарджик 55115
Драгор 23475
Величково 10505
Априлци 00571
Гелеменово 14619
Сарая 65437
Памидово 55275 Лесичово
Динката 21172
Калугерово 35571
Лесичово 43396
23 BG3_APSFR_MA_17_FHM BG3_APSFR_MA_17_FRM р.Чепинска - от гр.Велинград до с.Драгиново Марица Драгиново 23234 Велинград Пазарджик речни, дъждовни -поройни
Велинград 10450
24 BG3_APSFR_MA_18_FHM BG3_APSFR_MA_18_FRM р.Мътивир - от с.Веринско до гр.Ихтиман Марица Бузяковци 06851 Ихтиман София речни; преливане на язовир Бакърдере
Веринско 10690
Живково 29338
Ихтиман 32901
Стамболбво 04830
Мирово 48369
Пауново 55600

Назад към картите на другите речни басейни