НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Технически сътрудник в дирекция „АФПД”, място на работа – гр. Пловдив

Обява

Технически сътрудник
  
     Длъжността Технически сътрудник е в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – гр. Пловдив.
 
      Длъжността  е извън щатната численост на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и е по Постановление № 66 на Министерски съвет от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.
 
      Изисквания:
  • Образование – средно;
  • Умения за работа с компютър и ползване на MS office (Word, Excel);
  • Правоспособност за управление на МПС, категория В
  • Добри технически познания за устройството на леки автомобили;
  • Професионален опит – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство;
 
      Основни задължения:
  • Следи за изправността на автопарка в БД ИБР;
  • Организира техническите прегледи и ремонти на служебните автомобили в БД ИБР;
  • Следи за сроковете на всички видове застраховки на МПС;
  • Оказва съдействие на експертите на БД ИБР при необходимост от пътуване при изпълнение на служебните им задължения;
 
      Документи за представяне:  
      Срок за подаване на документи – 29.03.2024 г.
 
      Размерът на основната заплата за длъжността е  933,00 лв.
Допълнително възнаграждение за професионален опит в размер на 1% от основната работна заплата /при изпълнявана същата, сходна или със същия характер работа, длъжност/
 
     Желаещите да кандидатстват по обявата, представят исканите документи в центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.,  или по електронен път на адрес konkursi@earbd.bg. Телефон за връзка: 032/604732
 
      Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю!


Качено на 15.03.2024 г.