НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2024

януари, 2024 година

февруари, 2024 година


   
ПУ-01-8(1) ПУ-01-9(1) ПУ-01-12(1) ПУ-01-14(1) ПУ-01-28(1) ПУ-01-37(2)
ПУ-01-42(1) ПУ-01-48(1) ПУ-01-66(1) ПУ-01-73(1) ПУ-01-401(4) ПУ-01-498(4)
ПУ-01-1107(1) ПУ-01-1110(1) ПУ-01-1138(2) ПУ-01-37(3) ПУ-01-16(1) ПУ-01-17(1)
ПУ-01-36(1) ПУ-01-44(1) ПУ-01-54(1) ПУ-01-55(1) ПУ-01-61(1) ПУ-01-77(1)
ПУ-01-932(5) ПУ-01-984(1) ПУ-01-1070(2) ПУ-01-1098(1) ПУ-01-1099(1) ПУ-01-1115(1)
ПУ-01-1118(1) ПУ-01-1133(1) ПУ-01-1147(1) ПУ-01-1158(1) ПУ-01-3(1) ПУ-01-13(3)
ПУ-01-15(3) ПУ-01-18(1) ПУ-01-19(1) ПУ-01-22(1) ПУ-01-25(1) ПУ-01-27(1)
ПУ-01-38(1) ПУ-01-41(1) ПУ-01-43(3) ПУ-01-46(1) ПУ-01-47(1) ПУ-01-49(1)
ПУ-01-52(1) ПУ-01-60(1) ПУ-01-65(1) ПУ-01-68(1) ПУ-01-69(1) ПУ-01-76(1)
ПУ-01-79(1) ПУ-01-80(1) ПУ-01-81(1) ПУ-01-82(1) ПУ-01-83(4) ПУ-01-84(1)
ПУ-01-85(1) ПУ-01-86(1) ПУ-01-89(1) ПУ-01-90(1) ПУ-01-91(1) ПУ-01-96(1)
ПУ-01-97(1) ПУ-01-104(1) ПУ-01-107(1) ПУ-01-116(1) ПУ-01-383(7) ПУ-01-721(13)
ПУ-01-755(3) ПУ-01-1074(1) ПУ-01-1119(2) ПУ-01-1129(2) ПУ-01-1140(1) ПУ-01-1142(1)
ПУ-01-1149(3) ПУ-01-1150(3) ПУ-01-1151(3) ПУ-01-1159(1) ПУ-01-1167(1) ПУ-01-1167(2)
ПУ-01-30(4) ПУ-01-51(2) ПУ-01-53(2) ПУ-01-74(1) ПУ-01-75(1) ПУ-01-120(1)
ПУ-01-122(1) ПУ-01-123(1) ПУ-01-126(1) ПУ-01-133(1) ПУ-01-138(1) ПУ-01-989(9)
ПУ-01-1040(3) ПУ-01-1084(3) ПУ-01-1132(3) ПУ-01-1134(11) ПУ-01-50(1) ПУ-01-57(1)
ПУ-01-94(1) ПУ-01-135(1) ПУ-01-162(1) ПУ-01-163(1) ПУ-01-616(4) ПУ-01-1130(1)
ПУ-01-1136(3)

март, 2024 година

април, 2024 година